Sát Nhân Giấu Mặt: Chương 1 (2024)

Sát Nhân Giấu Mặt: Chương 1

Sát Nhân Giấu Mặt: Chương 1 (2024)

After their car breaks down in an eerie small town, a young couple are forced to spend the night in a remote cabin. Panic ensues as they are terrorized by three masked strangers who strike with no mercy and seemingly no motives.


Lượt Xem: 1
Quốc Gia: Âu Mỹ, Anh
Năm Sản Xuất: 2024
Thể Loại: Kinh Dị
Diễn viên: Madelaine Petsch, Froy Gutierrez, Gabriel Basso, Ema Horvath, Richard Brake, Rachel Shenton, Ella Bruccoleri, George Young, Janis Ahern, Pedro Leandro
Đạo diễn: Renny Harlin
Tags: Sát Nhân Giấu Mặt: Chương 1

Phim cùng thể loại

Biết đâu bạn thích?


Con Đường Bi Kịch (Bi Kịch Thượng Lưu) - Con Đường Bi Kịch (Bi Kịch Thượng Lưu) (2021)

Con Đường Bi Kịch (Bi Kịch Thượng Lưu)

(2021)

Lưỡi Hái Tử Thần 3 - Lưỡi Hái Tử Thần 3 (2006)

Lưỡi Hái Tử Thần 3

(2006)

Ngã Rẽ Tử Thần 3 - Ngã Rẽ Tử Thần 3 (2009)

Ngã Rẽ Tử Thần 3

(2009)

Hacker - Hacker (2016)

Hacker

(2016)

Trạm Dừng Tử Thần: Bệnh Nhân Đầu Tiên - Trạm Dừng Tử Thần: Bệnh Nhân Đầu Tiên (2014)

Trạm Dừng Tử Thần: Bệnh Nhân Đầu Tiên

(2014)

Halloween - Halloween (2007)

Halloween

(2007)

Cô Bé Xác Sống - Cô Bé Xác Sống (2016)

Cô Bé Xác Sống

(2016)

Vòng xoay vận mệnh - Vòng xoay vận mệnh (2018)

Vòng xoay vận mệnh

(2018)

Phobia 2 - Phobia 2 (2009)

Phobia 2

(2009)

Ngôi Nhà Ma - Ngôi Nhà Ma (1980)

Ngôi Nhà Ma

(1980)

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tất cả các video và hình ảnh trên trang web này được thu thập từ internet. Trang web này chỉ cung cấp dịch vụ trang web và không lưu trữ tài nguyên hoặc tham gia ghi hoặc tải lên. Nếu các chương trình được bao gồm trên trang web này vô tình vi phạm bản quyền của công ty của bạn, vui lòng gửi email đến (chúng tôi sẽ loại bỏ nội dung vi phạm bản quyền trong vòng 3 ngày làm việc, cảm ơn bạn).

Sitemap